Địa chỉ:  254 phố Xã Đàn quận Đống Đa thành phố Hà Nội
Hotline: 0829254254